fbpx

Jak pracuję

Jedyną stałą rzeczą w życiu są zmiany.

Heraklit z Efezu

Zmiany często niosą ze sobą dużo strachu, zniechęcania i stresu. Jednak nie musi tak być. Proces zmiany można przejść łagodniej, z odpowiednią uważnością na siebie i innych, z troską o swoje potrzeby.

Dzięki zastosowaniu technik mindfulness można wzmocnić świadomość swojego ciała, myśli i emocji, co pomoże oswoić zmianę i przejść przez nią z uważnością i spokojem.

Mindfulness leży u podstaw pracy grupowej, jak i indywidualnej. Pogłębiając z uważnością wiedzę na swój temat, można osiągać zamierzone cele w zgodzie ze sobą i swoimi potrzebami.

W pracy grupowej wykorzystuję wiedzę trenerską, znajomość procesu grupowego, narzędzia coachingu zespołowego i struktury facylitacyjne. W pracy indywidualnej łączę coaching i mentoring z pracą nad uważnym pogłębianiem własnej świadomości.